شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه اصفهان

انجمن رمز چیست؟

شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران، زیر مجموعه ای است از انجمن رمز ایران که متشکل از دانشجویان علاقه‌مند به فضای امنیت اطلاعات است. هدف شاخه‌ی دانشجویی انجام فعالیت های پژوهشی علمی و همچنین ارتباط بهتر با صنعت است. انجمن رمز دانشگاه اصفهان نیز در همین راستا تشکیل شده است که هر سال با حضور دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد فعالیت های مرتبط با این زمینه را انجام می دهد.

  • معرفی اعضای فعلی

دکتر بهروز ترک لادانی
استاد راهنمای شاخه

محمد محسن احمدی
رئیس شاخه

سروش ذوالفقاری
دبیر شاخه

سروش ذوالفقاری

سینا محمدی
مدیر نشریه

راضیه خبازی
مسئول روابط عمومی

همایون صادقی
مسئول CTF

فرید احمد پور
مسئول آموزش

فاطمه وهابی
مسئول اجرایی

فاطمه رجبی
سردبیر نشریه

پویا ربیعی
امور اجرایی

آدرس ما:

اصفهان – خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان – میدان ابوریحان بیرونی(فنی) – ساختمان خیرین – طبقه اول – آزمایشگاه امنیت

رایانامه:

sbisc@eng.ui.ac.ir

تلفن:

۰۳۱۳۷۹۳۴۰۳۶